Výsledky vyhľadávania pre hlasil

ANULOVAL vyhlásil za neplatné
AVIZOVALI vopred hlásili
BANKROTÁR ten, kto ohlásil bankrot
JIROUS český spisovateľ (básnik), publicista a výtvarný kritik, významný predstaviteľ undergroundu - názorového prúdu, ktorý nesúhlasil s komunistickým režimom (Ivan Martin, *1944)
KONVENT zhromaždenie, schôdzka, zbor mníchov rovnakého kláštora, kláštor, francúzske revolučné národné zhromaždenie v roku 1792, ktoré vyhlásilo republiku
PRITAKALA súhlasila s pritakaním
ZJAVIL ohlásil