Výsledky vyhľadávania pre hlavny po anglicky

CARNAL pohlavný, po anglicky
LOCKE britský (anglický) filozof, hlavný predstaviteľ empirizmu, zakladateľ modernej teórie poznania (John, 1632-1704)
MAIN hlavný, po anglicky
SEXUAL pohlavný po anglicky
SPENCER britský (anglický) filozof, predstaviteľ pozitivizmu a hlavný predstaviteľ evolucionizmu 2. polovice 19. storočia (Herbert, 1820-1903)