Výsledky vyhľadávania pre hlb horn

ADAMELIT hlbinná hornina
ALASKIT zásaditá hlbinná hornina
AMFIBOLOVEC hlbinná hornina zložená najmä z amfibolu
APANCIT hlbinná vyvretá hornina
BATOLIT hlbinná hornina
DIOLIT hlbinná hornina
GABRO hlbinná vyvretá hornina
GABRO hornina vyvretá z hlbín Zeme
GRANIT žula, hlbinná hornina
GRANOLIT hlbinná hornina