Výsledky vyhľadávania pre hlbi vyvr

APANCIT hlbinná vyvretá hornina
GABRO hlbinná vyvretá hornina
GABRO hornina vyvretá z hlbín Zeme
IJOLIT alkalická hlbinná hornina (vyvrelina)
PLUTONIT v zemskej kôre stuhnutá hlbinná vyvrelina
TASMANIT alkalická hlbinná vyvretá hornina,zložená najmä zo zeolitu a menilitu (podľa ostrova Tasmánia)
TONALIT hlbinná vyvrelina
TROKTOLIT hlbinná vyvrelina z olivínu a plagioklasu