Výsledky vyhľadávania pre hltavo pije

LÔCHA hltavo pije (expr.)
LÚCHA hltavo pije (pejor.)
STREBE hltavo pije (expr.)