Výsledky vyhľadávania pre hmotnost tovaru

DEKALO strata na hmotnosti tovaru prirodzeným spôsobom, napr. vyschnutím
KALO strata na váhe tovaru, strata hmotnosti, úbytok tovaru
TARA hmotnosť obalu tovaru
TARA váha (hmotnosť) obalu tovaru