Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre hmotnost značka

CIACHA označenie výrobcu, kvality, hmotnosti, miery a pod. úradne vyrytéalebo vypálené do predmetu, výšková značka, napr. najvyššej prípustnejhladiny vody
DENIER hmotnostná jednotka klbka hodvábu (značka den)
GRAM jednotka hmotnosti, tisícina kilogramu, značka g
KILOGRAM základná jednotka hmotnosti, značka kg