Výsledky vyhľadávania pre hmyz na r

AKRÓN najprednejší úsek hmyzieho tela
ARACHNOENTOMOLÓGIA náuka o hmyze a pavúkoch zo zdravotníckeho a veterinárneho hľadiska
AROLIUM orgán hmyzu na zadnej nohe
CUCIAK ústroj hmyzu na cucanie
DDT (skr. dichlórdifenyltrichlóretánu) veľmi účinná látka na hubenie hmyzu
DDT chemický prípravok na ničenie hmyzu, insekticíd proti hmyzu
ENTOMO predpona (hmyz)
ENTOMOFAUNA hmyz žijúci na konkrétnom vymedzenom území
HEMATOFÁG hmyz sajúci krv, parazit živiaci sa krvou iných živočíchov, napr. komár
CHAMELEÓN hmyzožravý plaz, ktorý sa farbou tela prispôsobuje okoliu, v prenesenom zmysle človek meniaci často svoje presvedčenie a názory