Výsledky vyhľadávania pre hnev zlosť expresivne

PAJED zlosť, hnev (expr.)
PAJEDIŤ hnevať, zlostiť (expr.)
SRD hnev, zlosť (expr.)
SRDÍ hnevá, zlostí (expr.)
SRDIL hneval, zlostil (expr.)