Výsledky vyhľadávania pre hoĎ

ABA uhorský krajinský hodnostár, oligarcha (Omodej, ???-1311)
ABANDONOVANIE odstúpenie od dontovového obchodu uzavretého na burze zaplatením vopred dohodnutej prémie
ABASI perzský peniaz malej hodnoty
ABJUDIKÁCIA odmietnutie žaloby súdom, rozhodnutie súdu
ABJUDIKÁCIA zamietnutie žaloby súdom, rozhodnutie súdu
ABRAXAS magické slovo s číselnou hodnotou 365, koptické označenie božstva
ABRAXAS magické slovo s číselnou hodnotou 365, mystické číslo gnostikov
ABS absolútna hodnota (skr.)
ABSURDNÝ nezmyselný, hlúpy, nevhodný
ABŠTAJG slangový výraz pre hodinový hotel, hodinový hotel (slang.)