Výsledky vyhľadávania pre hod , vrh

ATLETIKA základné športové odvetvie zahŕňajúce behy, chôdzu, vrhy, skoky, hody a ich kombinácie
HÁDZANIE vrhanie, hod
HOD vrh, hodenie, hádzanie
HODIŤ pohodiť, vrhnúť, myknúť
LÚČIA hodia, vrhnú (nár.)
MET vrh, hod
WERFEN vrhať, hádzať, hodiť, po nemecky