Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre hod tovaru

ARBITRÁŽ rozhodovanie sporu treťou osobou, na ktorej sa obe strany sporu dohodli, zmierovacie konanie, zmierovací súd, špekulácia vychádzajúca z rôznych cien tovaru na rôznych miestach
CENA hodnota tovaru v peniazoch
DEKLASIFIKÁCIA preradenie tovaru do nižšej kvalitatívnej a cenovej skupiny, poníženie niekoho, znehodnotenie, zníženie, zneváženie
HAVÁRIA poškodenie vozidla alebo tovaru pri doprave, dopravná alebo priemyselná nehoda
HAVÁRIA poškodenie vozidla alebo tovaru pri doprave, dopravná nehoda
VALORIZÁCIA opatrenie na zhodnotenie tovaru (ekon.)