Výsledky vyhľadávania pre hodnost

ABA uhorský krajinský hodnostár, oligarcha (Omodej, ???-1311)
ABÚLIA chorobná strata vôle, oslabenie vôle napr. pri duševnej chorobe, chorobná nerozhodnosť (lek.)
AC Australian companion (skr.), hodnosť v ráde Order of Australia
AKADEMIK člen akadémie vied alebo umení, najvyššia vedecká hodnosť
ALCI vyššia hodnosť
ALEATORIKA kompozičná hudobná technika využívajúca prvky neistoty a náhodnosti
AMBASÁDOR najvyššia diplomatická hodnosť
AMBIVALENCIA dvojakosť predstáv alebo pocitov, vnútorná rozpornosť, rozpoltenosť, chorobná nerozhodnosť, zmiešanosť citov
AMBROZI slovenský spisovateľ, kňaz a cirkevný hodnostár (Juraj, 1694-1746), tiež Ambrosius, Ambrož, Ambrosi
APARÁTNIK úradník, hodnostár