Výsledky vyhľadávania pre hodnostár cirkvi

DEAN hodnostár anglikánskej cirkvi, dekan
KARDINÁL vysoký hodnostár katolíckej cirkvi oprávnený voliť pápeža, po pápežovi najvyšší duchovný hodnostár, pestrofarebný pinkovitý vták teplejších oblastí Južnej a Severnej Ameriky
KONCIL poradné zhromaždenie, v katolíckej cirkvi zhromaždenie najvyšších hodnostárov pod predsedníctvom pápeža, cirkevný snem
METROPOLITA arcibiskup katolíckej cirkvi, najvyšší pravoslávny duchovný hodnostár