Výsledky vyhľadávania pre hodnotení

ANALYZÁTOR prístroj na stanovenie zložiek, na rozloženie, vytriedenie danej veličiny alebo závislosti, jej vyhodnotenie, látka používaná pri analýze, ten, kto prevádza analýzu
ATESTÁCIA hodnotenie, overenie, atest, hodnotenie spôsobilosti kvalifikovaných osôb, napr. lekárov
BONITÁCIA kontrola alebo odhad akosti, odborné hodnotenie kvality napr. pôdy alebo hospodárskych zvierat
BONITÁCIA kontrola alebo odhad akosti, odborné ohodnotenie kvality
CEHOVT Centrum environmentálneho hodnotenia výrobkov a technológií (skr.)
CENA odmena, ohodnotenie v súťaži
DEGRADÁCIA zníženie hodnosti, zosadenie z funkcie, znehodnotenie, trvalý zostup, rozklad makromolekulárnych látok na nízkomolekulárne
DEGUSTÁCIA ochutnávanie, najmä vín pri znaleckom hodnotení
DEKLASIFIKÁCIA preradenie tovaru do nižšej kvalitatívnej a cenovej skupiny, poníženie niekoho, znehodnotenie, zníženie, zneváženie
DEMONETIZÁCIA zrušenie platnosti kovovej mince ako zákonitého platidla, znehodnotenie, stiahnutie mince z obehu