Výsledky vyhľadávania pre hodnotenie

ANALYZÁTOR prístroj na stanovenie zložiek, na rozloženie, vytriedenie danej veličiny alebo závislosti, jej vyhodnotenie, látka používaná pri analýze, ten, kto prevádza analýzu
ATESTÁCIA hodnotenie, overenie, atest, hodnotenie spôsobilosti kvalifikovaných osôb, napr. lekárov
BONITÁCIA kontrola alebo odhad akosti, odborné hodnotenie kvality napr. pôdy alebo hospodárskych zvierat
BONITÁCIA kontrola alebo odhad akosti, odborné ohodnotenie kvality
CENA odmena, ohodnotenie v súťaži
DEGRADÁCIA zníženie hodnosti, zosadenie z funkcie, znehodnotenie, trvalý zostup, rozklad makromolekulárnych látok na nízkomolekulárne
DEKLASIFIKÁCIA preradenie tovaru do nižšej kvalitatívnej a cenovej skupiny, poníženie niekoho, znehodnotenie, zníženie, zneváženie
DEMONETIZÁCIA zrušenie platnosti kovovej mince ako zákonitého platidla, znehodnotenie, stiahnutie mince z obehu
DENATURÁCIA zbavenie látky jej prirodzených vlastností, pôvodnej podoby, znehodnotenie látok, zmena štruktúry chemickými alebo fyzikálnymi prostriedkami
DEVALVÁCIA znehodnotenie meny