Výsledky vyhľadávania pre homeopa

AIH American Institute of Homeopathy (skr.)
ALOPAT opak homeopata
ALOPATIA liečba liekmi opačného účinku, liečba snažiaca sa v tele vyvolať obranný proces liekmi opačného účinku (opak homeopatie)
AVENOC homeopatická masť
HAHNEMANN nemecký lekár a fyzik, zakladateľ homeopatie (Samuel, 1755-1843)
HOMEOPAT lekár, ktorý lieči podľa zásad homeopatie
SIMILIA SIMILIBUS latinský výraz znamenajúci podobné podobným (liečiť), základná zásada homeopatie
SIMILIASIMILIBUS latinský výraz znamenajúci podobné podobným (liečiť) základná zásada homeopatie