Výsledky vyhľadávania pre horľavá kvapalina

ASKAREL syntetická nehorľavá kvapalina
BENZÉN najjednoduchší aromatický uhľovodík, bezfarebná horľavá kvapalina používaná ako rozpúšťadlo
METYLAL horľavá kvapalina