Výsledky vyhľadávania pre hornina kov

AGLOMERÁT hornina z veľkých úlomkov sopečných látok a tufu
BAUXIT červená usadená hornina s obsahom kremičitanov železa a oxidov železa a hliníka, najdôležitejšia hliníková ruda
BIOLIT hornina vytvorená zo zvyškov zvierat alebo rastlín, insekticídny prípravok
DROBA druh pieskovca, usadená morská hornina
FLYŠ pieskovcová hornina, morské usadeniny
INJEKCIA vstreknutie liečebnej látky do tela, látka takto vstrekovaná, spevnenie pôdy alebo stavby vstrekovaním betónu a iných látok, vstrekovanie, vstrek, vtlačenie tekutého magmatu do trhlín v horninách
OOLIT druh horniny, zrnitá vápencová hornina s guľôčkovou štruktúrou, hornina z ooidov
OOLIT guľôčková sedimentárna hornina
OOLIT zrnitá vápenatá hornina s guľôčkovou štruktúrou
PELIT druh horniny, úlomkovitá hornina, druhý názov lutitu