Výsledky vyhľadávania pre hornina podobna monzonitu

LATIT hornina podobná monzonitu, druh horniny