Výsledky vyhľadávania pre horotvorný

METAMORFÓZA premena, zmena tvaru, vývoj orgánu odlišného od pôvodného genetického základu, premena hornín pôsobením horotvorných procesov, vývoj živočícha cez jedno alebo viac štádií larvy
OROGÉN pásmo zemskej kôry silne deformované horotvornými pohybmi do pásmových pohorí
UNDULÁCIA vlnenie, kmitanie, zvrásňovanie zemskej kôry vplyvom bočného tlaku pri horotvorných pohyboch