Výsledky vyhľadávania pre horský s

ABA uhorský krajinský hodnostár, oligarcha (Omodej, ???-1311)
ÁKOŠ uhorský veľmožský rod
ALM horský pasienok v Alpách, alpský pasienok
ALPÍN alpský horský pešiak
ALPÍN horský pešiak (zast.)
ALPÍN horský pešiak (zastar.)
ALPÍN taliansky horský pešiak
ALPINISTA vysokohorský turista, horolezec (šport.)
ALPÍNSKY alpský, týkajúci sa Álp, vysokohorský
ALPÍNUM záhradná skalka najčastejšie z nízkych vysokohorských rastlín, alpínok