Výsledky vyhľadávania pre hory

AALE úhory, po nemecky
ALGONKIUM starohory proterozoikum, starší útvar starohôr
ALIVALIT gabrovitá hornina (podľa hory Allival)
ALÚVIUM štvrtohorné usadeniny, naplaveniny, mladšie štvrtohory, najmladšie obdobie štvrtohôr, holocén, nánosy a usadeniny uložené tečúcou vodou
ANTROPOZOIKUM najmladšia skupina geologických útvarov, v ktorých bol zistený výskyt človeka, štvrtohory, kvartér (geol.)
ARCHAIKUM archcozoikum, proterozoikum, prvohory, prahory, prežitok
ARCHEOZOIKUM archaikum, proterozoikum, prvohory
AZOIKUM prahory
BUKOVEC osada obce Staré Hory
CS internetová doména Srbska a Čiernej Hory