Výsledky vyhľadávania pre hovor rozhovor

DEBATA rozhovor, verejná diskusia, výmena názorov
DEBATA slovná výmena názorov, rozhovor viacerých osôb
DIALÓG konverzácia, rozhovor
DIŠKURZ rozhovor, debata, diskusia
HOVOR rozhovor, reč, vrava, rozprávanie, hovorenie
CHAT internetový rozhovor
CHECKUP kontrolný rozhovor, previerka, celkové lekárske vyšetrenie
INTERVIEW novinársky rozhovor s významnou osobou
INTERVIEW rozhovor s významnou osobou pre verejnosť
KLÁBOSENIE veselý telefonický rozhovor