Výsledky vyhľadávania pre hovoriľ

AFEKTOVAL hovoril alebo správal sa strojene
AFEKTOVALA hovorila alebo správala sa strojene
AFEKTOVALI hovorili alebo správali sa strojene
AFEKTOVALO hovorilo alebo správalo sa strojene
ARTIKULOVALA zreteľne hovorila (kniž.)
DIXI po latinsky, Dohovoril som, Povedal som. Formula na záver prejavu
EKAL hovoril ekavsky
GESAGT hovoril, po nemecky
HOWGH indiánsky výraz znamenajúci „dohovoril som“, „koniec“
KLAMAL nehovoril pravdu, luhal