Výsledky vyhľadávania pre hovoril to iste

OPAKOVAL znova hovoril to isté
OPAKOVALA SI znovu si hovorila to isté
OPAKOVALASI znovu si hovorila to isté
OPAKOVALI hovorili to isté
OPAKOVALSA hovoril znova to isté