Výsledky vyhľadávania pre hra (kniz.)

HAVIE hrá (kniž.)
HÚDLA hrala (kniž.)
HÚDLI hrali (kniž.)
LIMITOVALA ohraničovala (kniž.)
POMEDZIE hranica (kniž.)
ZÁBORY ohrady (kniž.)
ŽUÉR hráč (kniž.)