Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre hra z nôt

AU PAIR zhoda nominálnej hodnoty cenného papiera s kurzom, pomocnica v domácnosti za byt a stravu, vychovávateľka v zahraničných rodinách, operka
AVISTA hra z listu, hra priamo z nôt (hud.)
ESO túz, vysoká karta, najvyššia hodnota hracej karty
FAJTL československý letec, ktorý velil niekoľkým stíhacím leteckým jednotkám zahraničného odboja počas druhej svetovej vojny na západnom aj východnom fronte (František, 1912-2006)
KÁLLAY slovenský umelecký fotograf a dokumentarista, autor reportážnych fotografických cyklov zo zahraničia, monotematických publikácií a fotografií moderného odievania pre domáce i zahraničné časopisy (Karol, *1926)
KRITICKÝ hodnotiaci, skúmajúci, karhajúci, rozhodujúci, nebezpečný, medzný, krajný, hraničný
PARTIA úryvok, časť, jednotlivá hra, napríklad šachová alebo kartová, v prenesenom význame partner pre výhodný sobáš
PASIANS zábavná kartová hra, ktorú hrá jednotlivec sám na skrátenie dlhej chvíle, ľahké liate sladké pečivo
PAUŠÁL dohodnutá alebo stanovená suma na úhradu vopred presne neurčených, väčšinou pravidelných nákladov, úhrnný počet úkonov za jednotku času
PREMENNÁ obsadzovač miesta, ktorý sa môže nahradiť nejakou hodnotou z prípustného oboru hodnôt premennej (log.)