Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre hra zas

ALTERNÁCIA nahradenie, zaskakovanie, vzájomná výmena, striedanie, v divadle obsadenie jednej úlohy viacerými hercami, striedanie práce zdravej a postihnutej paže, striedanie hlások v jednom slove
ALTERNÁT náhradník za niektorého člena delegácie, zásada v striedaní poradia podpisov zmluvných strán na medzinár. zmluve
ALTERNATÍVNY zástupný, iný, náhradný, s možnosťou voľby
ALTERNOVAŤ nahradiť, vystriedať, striedať, zaskakovať
BZUČADLÁ detské zvukové hračky, ktoré sa skladajú z tvrdého papierového alebo lepenkového kotúča (4 – 6 cm), cez stred ktorého je prepichnutá zastrúhaná palička (3 – 6 cm)
FINANC príslušník hraničnej stráže (zastar.)
HRADIŠTE hradisko (zastar.)
HREBNÚ hrabnú (zast.)
IHRA zábavka, hra (zastar.)
IZOLACIONIZMUS hnutie za nezasahovanie do záležitostí iných krajín a za sústredenie sa na vlastné problémy, úmyselný nezáujem o dianie v zahraničí