Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre hranica,

KONFÍNIUM hranica, hraničný kameň alebo územie
LIMES hranica, latinsky
LIMES hranica, po latinsky
LIMIT hranica, kvóta
LIMO hranica, po esperantsky
LÍNIA čiara, priamka, rys, ťah, obrys, linaj, hranica, frontová čiara, smer politickej a inej činnosti, v biológii rad príbuzných jedincov, vojenský sled, rozvinutý rad vojnových lodí
MEDZA hranica, ohraničenie
ORA hranica, okraj, po latinsky
POHRANIČIE hranica, rozmedzie
SCHEIDE hranica, po nemecky