Výsledky vyhľadávania pre hrdús

DÁV hrdús, dus
DÁVIA hrdúsia
DÁVILA hrdúsila
DÁVILO hrdúsilo
DÁVIŤ hrdúsiť, dusiť, škrtiť, dláviť
LAOKOÓN trójsky veštec zahrdúsený hadmi
NEDÁV nehrdús, neškrť
NEDÁVI nehrdúsi
UDAVÍ zahrdúsi
ZADÁV zahrdús (expr.)