Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre hrdins

ARISTIA mimoriadny hrdinský čin a jeho oslava v literárnom diele
EPOS hrdinská povesť, oslavná skladba
EPOS výpravná hrdinská epická báseň, epopeja
EPOSY hrdinské básne
EROICO hrdinsky (v partitúre, hud.)
HEROICKÝ hrdinský
HEROIZMUS hrdinstvo, bohatierstvo
CHRABRÝ statočný, udatný, smelý, hrdinský (kniž.)
MÝTUS hrdinská báj
SOTÉR titul/dodatok k menu helenistických vládcov, ktorí vykonali nejaké hrdinské činy