Výsledky vyhľadávania pre hrdinska basen

DUMA hrdinská epická báseň
EPOS výpravná hrdinská epická báseň, epopeja