Výsledky vyhľadávania pre hrdlač expr

DRELA hrdlačila (expr.), tvrdo pracovala
DRIEŤ tvrdo pracovať, hrdlačiť (expr.)
DRINA hrdlačenie, lopota, ťažká robota, námaha (expr.)
LOPOŤ SA hrdlač (expr.)
LOPOTIŤ hrdlačiť (expr.)
OTROČ hrdlač (expr.)