Výsledky vyhľadávania pre hromaĎ

AEROTRAIN hromadný dopravný prostriedok
AGLOMERÁCIA nahromadenie, navrstvenie, zhluk
AGLOMERÁCIA zhluk, nahromadenie (všeob.)
AGLOMEROVANÝ nahromadený, spečený
AGLUTINÁT pevná červená kamenná látka vytvorená nahromadením a spečením vulkanických trosiek
AKUMULÁCIA hromadenie, zväčšovanie, napr. majetku, použitie časti národného dôchodku na rozšírenie reprodukcie
AKUMULÁCIA hromadný zjavný prejav súhlasu
AKUMULÁCIA ENERGIE zhromažďovanie, hromadenie energie, napr. Elektrickej v akumulátore
AKUMULÁTOR zariadenie na hromadenie tepelnej, elektrickej alebo inej energie
AKUMULOVAL hromadil