Výsledky vyhľadávania pre hromadné zabijanie

MASAKER hromadné vraždenie, zabíjanie ľudí, krvipreliatie
MASAKRA hromadné zabíjanie