Výsledky vyhľadávania pre hrot na

AICHMOFÓBIA strach z nástrojov majúcich hroty
AICHMOFÓBIA strach z nástrojov s hrotmi
CEMENTUM zubný cement, tkanivo podobajúce sa kosti, ktoré pokrýva zub od hranice skloviny až po hrot koreňa (med.)
DAFNIA drobný vodný kôrovec, hrotnatka, vodná blška, potrava pre akváriové ryby
ÉL hrana, hrot, ostrie, po maďarsky
KLIN nástroj na štiepanie, zahrotený kus kovu, zahrotený kus dreva
KÔL hrubšia ostrá žrď, drúk, zahrotená tyč
KÔL zhrotená tyč
OSTROHA hrot na čižmách
OSTROHA hrot na jazdeckej čižme