Výsledky vyhľadávania pre hud diel

DOHRA zakončenie hudobného diela
DOHRA záver hudobného diela
EKLOGA idylická báseň zo života pastierov, hudobná skladba pastorálneho rázu, výťah z diela, idyla, selanka (lit.)
FANTÁZIA obrazotvornosť, výmysel, prelud, umelecké dielo vytvorené bez predlohy ako výplod obrazotvornosti, voľné spracovanie cudzích hudobných motívov
HERMENEUTIKA výklad a vysvetľovanie textov, obsahov umeleckých diel a pod., teória usilujúca sa spojiť nehudobný obsah s danými hudobnými postupmi
KÁNON pravidlo, merítko, súbor zásad alebo pravidiel, kontrapunktická hudobná forma s rôznym nástupom jednotlivých hlasov, predstava o ideálnych proporciách
KOMERCIA obchod, obchodovanie, obchodný styk, dielo vydané s cieľom dosiahnuť vysoký zisk (kniha, hudba, film a pod.)
KOMPOZÍCIA skladanie zostavovanie celku z jednotlivých častí hudobná skladba tvorivý skladateľský proces náuka o skladbe hudobných diel obsahová a formálna stavba umeleckého alebo vedeckého diela zmes zlúčenina výtvarné vyjadrenie ekonomických funkčných es
LIBRETO slovesný podklad hudobného diela, napr. opery
NORTH americký hudobný skladateľ, držiteľ Oscara za celoživotné dielo (Alex, 1910-1981)