Výsledky vyhľadávania pre hudobný dychovy nástroj

ALTOVKA altový roh - dychový hudobný nástroj
AULOS starogrécky dvojjazýčkový dychový hudobný nástroj
BARYTÓN dychový hudobný nástroj
BARYTÓN mužský stredný hlas, dychový hudobný nástroj
BOMBARDÓN najväčší basový dychový hudobný nástroj
CARNYX keltský dychový hudobný nástroj
FAGOT drevený dychový hudobný nástroj
FLAUTA drevený dychový hudobný nástroj
FUJARA ľudový drevený dychový hudobný nástroj
HELIGÓN kovový dychový hudobný nástroj