Výsledky vyhľadávania pre hudobne d

A CORO zborovo (hud.)
A DUE pre dvoch (hud.)
A PUNTO presne (hud.)
A SOLO sólovo (hud.)
A TEMPO v pohybe (hud.)
A TEMPO v pohybe, v tempe skôr udanom (hud.)
A TEMPO v pôvodnom tempe (hud.)
ABB abbassamento (hud.skr.)
ACCELERANDO postupne zrýchľovať, stále rýchlejšie (hud.)
ACCENTATO dôrazne (hud.)