Výsledky vyhľadávania pre hudobne tempa

AGOGIKA pohybová voľnosť v prednese hud. skladby, zmena tempa pri jej interpretácii