Výsledky vyhľadávania pre hudobny nastroj na Li

DŽANGEL využitie neobvyklých efektov jednotlivých hudobných nástrojov (napr. na znelky)
GUZLA guzlica (hudobný nástroj)
KEMAN turecký hudobný nástroj, turecké husle, turecký druh huslí
NINERA strunový hudobný nástroj podobný husliam
OKARÍNA hlinený dychový hudobný nástroj, hlinená flauta