Výsledky vyhľadávania pre husty les

DŽUNGĽA vlhký hustý prales
HVOZD hustý les, po česky
HVOZD veľký hustý les
TAJGA hustý sibírsky les, boreálny súvislý pás ihličnatých lesov v severnej časti Sibíri