Výsledky vyhľadávania pre hviezd or

ACRAB hviezda v súhvezdí Škorpión
AD ASTRA nahor, ku hviezdam, dopredu
ALILA hviezda (Ursa Maior), hviezda v súhvezí Veľká medvedica, hviezda v súhvezdí Ursa Major
ALNITAK hviezda v súhvezdí Orión
ALTAIR hviezda v súhvezdí Orla, najjasnejšia hviezda v súhvezdí Orol (i Atair)
ANTARES hviezda v súhvezdí Škorpión
APASTRÓN bod na dráhe jednej zložky dvojhviezdy, v ktorom sú obe hviezdy od seba najviac vzdialené
APOGALAKTIKUM bod na dráhe hviezdy obiehajúcej okolo stredu galaxie, v ktorom je hviezda od stredu galaxie najviac vzdialená
ASTERIO morská hviezdica, po esperantsky
ASTROCYT bunka podporného nervového tkaniva hviezdicového tvaru
ASTROLÓGIA hľadanie vzťahov a súvislostí medzi postavením kozmických telies a prebiehajúcimi aj budúcimi dejmi na určitom mieste Zeme, názor, že hviezdy určujú osudy ľudí a krajín, majú vplyv na človeka
ASTROMANTIA veštenie z hviezd, ale nie na základe horoskopu
ATAIR hviezda v súhvezdí Orla
ATAIR najjasnejšia hviezda v Orione v súhvezdí Orol, hviezda súhvezdia Orol
ATAIR najjasnejšia hviezda v súhvezdí Orol (i Altair)
BEALS kanadský astronóm, ktorý sa venoval spektroskopii hviezd a štúdiu medzihviezdnej hmoty (Carlyle, 1899-1979)
BETELGEUZE hviezda v súhvezdí Orión
BONDRA bývalý slovenský hokejista, dlhoročná hviezda NHL (Peter, *1968)
BONDRA slovenský hokejový reprezentant dlhoročná hviezda NHL (Peter *1968)
BRAHE dánsky astronóm, považovaný za najlepšieho a najpresnejšieho pozorovateľa hviezdnej oblohy, ktorý bol prekonaný až šesťdesiat rokov po vynájdení ďalekohľadu (Tycho, 1546-1601)
DABIH hviezda v súhvezdí Kozorožec
DIGRESIA najväčší uhol, ktorý zviera výškový kruh hviezdy s výškovým kruhom pólu (astron.)
DRILLON bývalý kanadský hokejista, hviezda NHL (Gordie, 1913-1986)
EKOSFÉRA oblasť okolo hviezdy s priaznivými podmienkami pre život, pásmo života na Zemi aj vo vesmíre, vrstva Zeme vhodná pre výskyt živých organizmov a pre procesy, ktoré potrebujú k životu
ELAKRAB hviezda v súhvezdí Škorpión