Výsledky vyhľadávania pre hviezd or

ACRAB hviezda v súhvezdí Škorpión
AD ASTRA nahor, ku hviezdam, dopredu
ALILA hviezda (Ursa Maior), hviezda v súhvezí Veľká medvedica, hviezda v súhvezdí Ursa Major
ALNITAK hviezda v súhvezdí Orión
ALTAIR hviezda v súhvezdí Orla, najjasnejšia hviezda v súhvezdí Orol (i Atair)
ANTARES hviezda v súhvezdí Škorpión
APASTRÓN bod na dráhe jednej zložky dvojhviezdy, v ktorom sú obe hviezdy od seba najviac vzdialené
APOGALAKTIKUM bod na dráhe hviezdy obiehajúcej okolo stredu galaxie, v ktorom je hviezda od stredu galaxie najviac vzdialená
ASTERIO morská hviezdica, po esperantsky
ASTROCYT bunka podporného nervového tkaniva hviezdicového tvaru