Výsledky vyhľadávania pre hybnost lek

IMOBILITA nehybnosť (lek.)
MOTORIKA hybnosť (lek.)
SPIN rotačný pohyb elektrónov, vlastný moment hybnosti častice, pohyb elektrónu