Výsledky vyhľadávania pre hydrid

ARZÍN hydrid arzénu
ATH vz. hydridu astátu
KH vzorec hydridu draslíka, hydrid draslíka (vz.)
LIH značka hydridu lítia
NAH hydrid sodíka
TAH hydrid tantalu (vz.)