Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre hydrox

ACETOL hydroxyacetón
ALDOL hydroxyaldehyd, organická zlúčenina
ALKÁLIA žieravina, chemická zásada, hydroxid alebo uhličitan alkalických kovov a amoniaku
ALKOHOL organická zlúčenina, v ktorej je vodík nahradený hydroxylovou skupinou, lieh, liehovina, všeobecný názov pre etanol, opojný nápoj, liehovina
ALUTAN hydroxid hlinitý
BRUCIT minerál hydroxid horečnatý
CURIT hydroxid uranylu a olova, kosoštvorcový nerast
ENOL organická zlúčenina s hydroxylovou skupinou viazanou na uhlík
HEA hydroxyetylakrylát (skr.)
HLINITAN soľ hydroxidu hlinitého, aluminát