Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre ióm

AC axiom of choice (skr.), axióm výberu (angl.skr.)
AKTINOID rádioaktívny prvok zo skupiny začínajúcej aktíniom
AKUSTIKA vedný a technický odbor, ktorý sa zaoberá štúdiom vlnenia v pružných prostrediach, jeho vznikom, šírením a pôsobením
ANKIOS jeden z kentaurov ktorý spolu s Agriom napadli Herkula
AXIOMATICKÝ postavený odvodzovaním z axiómov, na axiómoch
AXIOMATIKA náuka o používaní axiómov
BIOLÓGIA veda zaoberajúca sa štúdiom živej prírody
BIOLÓGIA veda zaoberajúca sa štúdiom živej prírody, vlastností, života a vývoja živých organizmov, vzájomných vzťahov medzi nimi a neživou prírodou
BIOPLYN biometán
BIOPOLYMÉR prírodná látka polymérneho typu, biomakromolekula