Výsledky vyhľadávania pre ión značka

APOLLO značka automobilov vyrábaných nemeckou firmou Apollo Werke v rokoch 1910—1926 a americkou firmou International Motor Cars v rokoch 1962—1967
ATMOSFÉRA plynný obal planét a nebeských telies, plynný obal Zeme zložený z troposféry, stratosféry, ionosféry a exosféry, staršia jednotka pre tlak, značka atm, nálada v určitom prostredí
GRAY jednotka absorbovanej dávky ionizujúceho žiarenia, značka Gy
ISOSTAR značka iontových nápojov
MEGAWATT milión wattov značka MW
MEGAWATTHODINA milión wattov za hodinu, značka MWh
ORION český výrobca čokolády, značka českej čokolády, latinské pomenovanie súhvezdia Orión