Výsledky vyhľadávania pre i BAROK

AIR pieseň, ária, melódia, nápev, kratšia baroková skladba netanečného typu
ALONŽ prídavok, prívesok prístroja, cenného papiera, pridaná časť, mužská baroková parochňa, nástavec destilačného prístroja uľahčujúci odtekanie destilátu, časť mikrofilmového pásu bez mikrozáznamu
ANDREAE nemecký teológ, filozof, básnik, ktorý stelesňuje protestantskú kultúru Nemecka na prechode od renesancie k baroku (Johann Valentin, 1586-1654)
BAROK diela vyhotovené v barokovom štýle
BAROK umelecký sloh v 17. a 18. storočí (17. a 18. storočia) (baroko)
BAROKIZÁCIA napodobovanie baroka
BAROKO diela vyhotovené v barokovom štýle
BAROKO umelecký sloh, i BAROK
BAROKO umelecký smer 17. a 18. storočia (v 17. a 18. storočí) (barok)
BAROKOVÝ vzťahujúci sa na baroko, majúci prvky baroka